« Beter samenwerken en vroeg beginnen!»

Gepubliceerd op 12-06-2018

Beter samenwerken en liefst al op de basisschool beginnen. Dat waren de belangrijkste conclusies van het Ondernemerscafé Helmond dat afgelopen donderdag in de hal van het ROC Ter AA werd gehouden. Ondernemers, onderwijs en overheid kwamen daar bij elkaar om te praten over het grote gebrek aan technisch geschoold personeel op de regionale arbeidsmarkt.

 

De tafel van het Ondernemerscafé was deze keer stevig gevuld. Met Igor van Hooff (bestuurder ROC Ter AA), Hans Schapenk (rector OMO Helmond), Jos van Bree (wethouder EZ) en Aukje Kuypers (bestuurder Kuijpers Installaties) was de zogenoemde triple helix in volle omvang aanwezig om te praten over de groeiende vraag naar technisch personeel. En eigenlijk waren ze het er in grote lijnen wel over eens: samenwerking tussen alle partners is van wezenlijk belang om de huidige en toekomstige tekorten op de arbeidsmarkt nog enigszins onder controle te houden.

 

Uitdaging

De partijen staan daarbij wel voor een uitdaging, zo bleek tijdens een levendige discussie. De plannen om die samenwerking op te zoeken zijn er immers al veel langer. Al meer dan twintig jaar is er een gebrek aan technisch personeel, is er bij de jeugd geen goed beeld over wat het werken in de techniek nu precies inhoudt en zijn er problemen in de aansluiting van met name mbo-onderwijs naar de arbeidsmarkt. “Maar we zijn op de goede weg”, onderstreepte ROC-bestuurder Igor van Hooff. “Zeker in deze overzichtelijke regio ontstaan steeds meer samenwerkingsverbanden en bereiken we ook steeds betere resultaten. Of we hier over twintig jaar met dezelfde problematiek zitten? Nee, dat lijkt me niet.”

 

Bewuste keuze

Aukje Kuypers, Zakenvrouw van het jaar, riep haar collega’s op om ook zelf actief te blijven. “Wij leveren docenten, zetten de deuren open voor stages en zijn continu met het onderwijs in gesprek over hoe het beter kan. Ik mis dat soms nog wel bij collega-ondernemers.”

Vanuit de praktijk reageerde Miel Spreeuwenberg op het gesprek aan de hoofdtafel. Miel studeerde zelf aan het ROC Ter AA, liep stage bij een Helmonds bedrijf en is ondertussen zelfstandig ondernemer. “Toen ik op de basisschool zat koos ik al bewust voor de kaderopleiding op het voortgezet onderwijs”, vertelde hij. “Dat gebeurt volgens mij veel te weinig. Mensen denken nog steeds dat een theoretische opleiding het beste is. Ik weet wel zeker dat dat onzin is. Je moet je ontwikkelen op het gebied waar je talenten liggen.”

Hans Schapenk van de OMO scholengroep onderstreepte die stelling. “Er zijn basisscholen die hun kinderen bewust een kaderopleiding adviseren omdat ze meer praktisch ingesteld zijn, maar er zijn er ook die blijven volharden in het idee dat ‘theoretisch’ ook ‘hoger’ betekent. En helaas denken veel ouders dat ook nog.”

Jos van Bree gaf aan dat hij blij was dat hij zijn werk als wethouder Economische Zaken nog vier jaar kan voortzetten. “Als gemeente kun je verbinden en faciliteren. Daar ligt opnieuw een belangrijke taak voor de komende jaren.”

 

Skon of lillik

De avond werd omlijst met onder meer een optreden van zanger Stanny Janssen en een betoog van Lex Coolen. Lex, in Helmond onder meer bekend vanwege zijn betrokkenheid bij carnaval en het Kasteel van Sinterklaas, vertelde in de rubriek ‘Skon of Lillik’ wat hij nou zo mooi vindt aan Helmond. Over de goed bezochte bijeenkomst in het ROC was hij duidelijk: ‘Het was ne skonnen avond’.

 

Het volgende Ondernemerscafé Helmond staat op de rol voor september/oktober. Op een nieuwe, verrassende locatie en met een nieuw, verrassend onderwerp.

15287931273a43495190723d712bcf374aa59dbec6.jpeg